COD AN TOÀN 24H

Quý khách muốn xem bảng giá chi tiết dịch vụ, vui lòng click vào đây.

Mức bồi thường tối đa 3 triệu đồng/đơn hàng. - Nếu Khách hàng sử dụng khai giá bồi thường 100% giá trị hàng hóa - Thời gian giao hàng: Trong 24h - Tư vấn đóng gói hàng hóa theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật bản

Áp dụng cho hàng hóa thông thường - Trọng lượng tính cước 3 kg

Nội thành:

§ Giá cước: 19.800 đồng/Đơn hàng đến 3kg. Nữa kg tiếp theo: 3300 đồng/kg    

§ Thời gian tạo đơn hàng: Trước 11h00

§ Thời gian nhận hàng: Từ 9h00 - 12h00 cùng ngày

§ Thời gian giao hàng: Từ 14h00 - 12h00 cùng ngày

Ngoại Thành:

§ Giá cước: 30.800 đồng/ Đơn hàng đến 3kg. Nữa kg tiếp theo 3.300 đồng/kg

§ Thời gian tạo đơn hàng: Sau 11h00 - 16h00

§ Thời gian nhận hàng: Từ 14h00 - 18h00 cùng ngày

§ Thời gian giao hàng: Từ 8h00 - 18h00 ngày hôm sau

Vùng ven:

§ Giá cước: 41.800 đồng/ Đơn hàng đến 3kg. Nữa kg tiếp theo 3.850 đồng/kg

§ Thời gian tạo đơn hàng: Sau 11h00 - 16h00

§ Thời gian nhận hàng: Từ 14h00 - 18h00 cùng ngày

§ Thời gian giao hàng: Từ 8h00 - 18h00 ngày hôm sau