QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

 

1.  Quy định về thời gian tổng hợp đơn hàng, phát hành hóa đơn và thanh toán

A. Đối với khách hàng thanh toán trả sau (hình thức tính công nợ cuối tháng)

 • GHTT gởi bảng kê tổng hợp các đơn hàng đã vận chuyển cho khách hàng trước ngày 5 của tháng kế tiếp. (Áp dụng cho những Bill  vận chuyển từ ngày 1 đến ngày 30 hoặc 31 của tháng trước (căn cứ vào  được thể hiện trên đơn hàng đã giao có xác nhận của khách hàng và giao hàng thu tiền).
 • Hai bên sẽ đối chiếu và xác nhận bảng kê công nợ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng nhận được email yêu cầu xác nhận của. Sau thời gian quy định trên, nếu quý khách không có ý kiến phản hồi hoặc giao hàng thu tiền không nhận được bất kỳ thông tin xác nhận, sẽ mặc nhiên được hiểu là quý khách đồng ý với nội dung bản kê.
 • Giao hàng thu tiền sẽ xuất hóa đơn GHTT và chuyển đến quý khách trước ngày 10 hàng tháng.
 • Quý khách có trách nhiệm thanh toán toàn bộ công nợ cho giao hàng thu tiền trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn GHTT.
 • Tất cả các giao dịch thanh toán sau thời hạn trên đều bị xem là trễ hạn thanh toán công nợ và phải chịu lãi thanh toán chậm theo quy định của ngân hàng của GHTT.
 • Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VND).

B. Đối với khách hàng thanh toán tiền mặt:

 • Khách hàng thanh toán tiền mặt (người gửi hàng hoặc người nhận hàng) đều được áp dụng các quy định đối với hình thức thanh toán tiền mặt.
 • Khi khách trả tiền mặt, yêu cầu nhân viên giao hàng thu tiền cung cấp biên lai/phiếu thu tiền mặt và chứng ký vào chứng từ để làm căn cứ giải quyết tranh chấp
 • Biên lại hoặc phiếu thu được lập thành 3 bản (khách hàng, phòng giao nhận, phòng kế toán), mỗi bên giữ 1 bản, có giá trị như nhau.
 • Giao hàng thu tiền sẽ đưa thông tin và hình thức thanh toán vào trạng thái đơn hàng trên app khách hàng để khách theo dõi và đối soát.

C. Đối với khách hàng sử dụng các hình thức thanh toán điện tử:

 • Khách hàng đăng ký tài khoản thanh toán điện tử với công ty CP giao hàng thu tiền.
 • Khi khách hàng nạp tiền và sử dụng dịch vụ, giao hàng thu tiền sẽ khấu trừ cước vận chuyển trực tiếp vào ví điện tử. Sau đó, sẽ gửi bảng kê đến khách hàng  trong vòng…. ngày kể từ ngày giao hàng thành công.

2.  Quy định về thời gian hoàn tiền thu hộ:

 • Giao hàng thu tiền cam kết chuyển tiền thu hộ cho khách hàng trong 2 ngày làm việc kể từ ngày giao hàng thành công.
 • Giao hàng thu tiền chuyển tiền thu hộ vào 3 ngày trong tuần, vào các ngày thứ 2, thứ 4, và thứ 6 hàng tuần.
 • Trong trường hợp khách hàng muốn nhận tiền thu hộ bằng tiền mặt, vui lòng gửi yêu cầu đến GHTT trong 2h trong các ngày làm việc và khách sẽ nhận tiền tại trụ sở công ty TNHH Giao Hàng Thu Tiền.
 • KHÔNG CHUYỂN TIỀN VÀO THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT.

3.  Bộ chứng từ thanh toán gồm:

 • Hóa đơn  của giao hàng thu tiền.
 • Biên bản giao nhận có xác nhận của người giao, nhận hàng.
 • Giấy đề nghị thanh toán.
 • Bảng kê đối chiếu số lượng có xác nhận của đại diện hai bên.

Tên đơn vị thụ hưởng  :  Công ty Cổ Phần Giao Hàng Thu Tiền

Số Tài Khoản              :  36810000365365

Tại                              :  NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam ( BIDV) Chi nhánh Tân Bình                  

4.  Phạt chậm thanh toán:

 • Trường hợp chậm thanh toán, quý khách phải chịu tiền lãi chậm thanh toán với mức lãi suất là 1,5%/tháng trên số tiền chậm trả.
 • Hai bên thống nhất giao hàng thu tiền có quyền cầm giữ hàng và xử lý hàng hóa của quý khách và chứng từ của hàng hóa đó như là một biện pháp bảo đảm thanh toán tiền nợ đến hạn. Các chi phí liên quan đến cầm giữ hàng do Bên vi phạm nghĩa vụ gánh chịu.
 • Trường hợp có tranh chấp, việc thanh toán vẫn được thực hiện đúng hạn trừ khi hai bên có xác nhận về việc bồi thường hoặc hoàn trả tiền.

Chúng tôi áp dụng 3 quy trình thanh toán để tạo sự an tâm, thoải mái và giúp khách hàng có nhều sự lựa chọn khi sử dụng dịch vụ của giao hàng thu tiền.

1. Quy trình thanh toán trả trước qua các hình thức điện tử như Zalopay, Momo, Vi Viet,...

2. Quy trình thanh toán trả sau qua tài khoản ngân hàng:

3. Quy trình thanh toán bằng tiền mặt:

* Người gửi hàng thanh toán tiền cước phí 

* Người nhận hàng thanh toán tiền cước phí