QUY TRÌNH TIẾP NHẬN & GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại chi tiết

Bước 1: Cách thức khiếu nại

Tất cả các vấn đề liên quan đến giao hàng, yêu cầu sự cố phát sinh, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua các cổng thông tin tiếp nhận dưới đây :

* www.giaohangthutien.com

* Fanpage Giaohangthutien.com

* Chat live via skype, zalo, line, facebook,...

* Email: cskh@giaohangthutien.com 

* Đường dây nóng: 0916.968.365

 

Bước 2:  Tiếp nhận khiếu nại

* Khi nhận được khiếu nại từ khách hàng, GHTT tiến hành tiếp nhận thông tin dưới hình thức liên hệ trực tiếp, qua email hoặc các kênh tiếp nhận thông tin khác, trong đó thể hiện rõ nội dung khiếu nại của Khách hàng, chứng từ hóa đơn có liên quan bưu gửi và yêu cầu giải quyết khiếu nại.

  • Qui định thời hạn khiếu nại:

 -  02 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi

* Đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, suy suyển, hư hỏng so với thời gian toàn trình gói dịch vụ khách hàng đã sử dụng theo công bố của GHTT.

 01 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi

* Đối với khiếu nại về việc chậm trễ thanh toán tiền thu hộ, báo không đúng giá cước, chất lượng phục vụ và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.

* Khiếu nại của quý khách hàng sẽ được bộ phận chăm sóc khách hàng của giao hàng thu tiền tiếp nhận và xử lý chậm nhất trong vòng  07 ngày làm việc.

* Trường hợp không tiếp nhận yêu cầu khiếu nại, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, GHTT phải thông báo cho người khiếu nại biết và nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận khiếu nại bằng hình thức qua email và thông báo trực tiếp bằng điện thoại.

  • Thời hạn xử lý khiếu nại: Không quá  02 tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu khiếu nại.

 

Bước 3: Giải quyết khiếu nại 

* Giaohangthutien.com có trách nhiệm thông báo kết quả xử lý khiếu nại cho khách hàng bằng cách gửi thư xác nhận qua mail, hoặc thông báo trực tiếp bằng điện thoại đến khách hàng.

* Trong trường hợp khiếu nại được giải quyết ngay khi người sử dụng dịch vụ trực tiếp đến khiếu nại và đạt được thỏa thuận của hai bên, giao hàng thu tiền không cần phải giải quyết khiếu nại theo quy trình, nhưng phải lập biên bản kết quả giải quyết có xác nhận của hai bên.