Chúng tôi thấu hiểu rằng chỉ khi khách hàng thành công thì chúng tôi mới phát triển.
 
Cám ơn vì đã cho sử dụng dịch vụ của chúng tôi,
 
Trân trọng.