QUY TRÌNH THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG

Quy trình thủ tục xin giấy phép công bố chất lượng

* Áp dụng cho: 

 •  Hàng thường 
 •  Hàng thực phẩm chức năng
 •  Hàng mỹ phẩm
 •  Hàng thực phẩm thường

 QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU

1. Quy trình chung về thủ tục hải quan 

2. Quy trình thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu

Bước 1: 

 • Liên hệ và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng đối với lô hàng xuất nhập khẩu
 • Tổng hợp thông tin bộ chứng từ lô hàng xuất khẩu/ nhập khẩu, gồm:

* Hợp đồng thương mại (Sales Contract)

* Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

* Bản kê chi tiết hàng hóa (Packing List)

* Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)

* Bản công bố chất lượng (Bản công bố hợp quy)

* Bộ chứng từ xin giấy phép tại các bộ chủ quản: Giấy phép xuất khẩu, Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy đăng ký kiểm dịch, ….

 

Bước 2: Làm thủ tục hải quan 

 •  Lên tờ khai sơ bộ cho lô hàng xuất khẩu/nhập khẩu
 •  Xác nhận thông tin tờ khai với khách hàng
 • Truyền tờ khai đến hải quan cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng
 • Thực hiện các công việc yêu cầu của cơ quan chủ quản (như kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng, kiểm dịch thực phẩm, kiểm định, ….)

Bước 3: Thông quan hàng hóa

 • Thanh lý tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu
 • Thông quan hàng hóa, chủ hàng được phép mang hàng về kho

Bước 4 : Chuyển hàng hóa về kho

 • Đối với hàng nhập: Chuyển hàng về kho của Chủ hàng nhập khẩu.
 • Đối với hàng xuất: Chuyển hàng về kho của cảng xuất chuẩn bị xuất hàng đi.

Bước 5 : Lưu hồ sơ và kết thúc quy trình.